cÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019-2020

 

STT

Nội dung thu

Mức thu

Ghi chú

I

Thu học học phí

75.000đ/tháng/trẻ 5T

95.000đ/ tháng/trẻ NT- 4T

 

II.

Những khoản thu theo thoả thuận

 

 

1.

Tiền ăn của trẻ

13.000đ/cháu/ngày

 

2.

Chăm sóc bán trú

130.000đ/cháu/tháng

 

3.

Trang thiết bị, đồ dùng bán trú

140.000đ/cháu/năm

 

4.

Học phẩm, đồ dùng học tập học sinh (mua sách vở, đồ dùng theo TT 02)

150.000đ/cháu/năm

 

5.

Nước uống tinh khiết

10.000đ/cháu/tháng

 

II

Khoản thu hộ

 

 

6

Quỹ hội cha mẹ học sinh

200.000đ/ cháu/năm( trên lớp 80.000đ, BĐD trường 120.000đ)

 

7

Bảo hiểm thân thể học sinh

100.000đ/cháu/năm