Để đáp ứng chất lượng giáo dục, công tác dạy - học của giáo viên và học sinh, thời gian qua, cán bộ, giáo viên, nhân viênTrường MN Cẩm Lĩnh A đã tích cực tu sửa trường lớp các trang thiết bị đồ dùng ...