HÀ NỘI QUYẾT TÂM DẬP NHANH NHẤT CÁC Ổ DỊCH MỚI

Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân… triển khai nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch; yêu cầu các đơn vị siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ gia đình, từng ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan, đơn vị./.