Ngày 08 tháng 10 năm 2020 trường MN Cẩm Lĩnh  A tổ chức hội nghị viên chức năm học 2020- 2021

HỘI NGHI CBVC NĂM HỌC 2020 - 2021

Sáng ngày 8/10/2020 tại trường MN Cẩm Lĩnh  A đã diễn ra Hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Về dự với hội nghị có các đồng chí trong BGH-BCHCĐ Cùng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong trường.

Hội nghị đã bầu được ra đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

-         Đ/c Lương Thị Hồng Liên– Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.

-         Đ/c Phùng Thị Phượng – PBT-PHT -Chủ tịch công đoàn cơ sở.

-         Đ/c Phạm Thị Thủy– PHT

Và  thư kí gồm 1 đồng chí:

-          Đ/c Hoàng Thị Đang – Thư kí HĐSP- Ghi biên bản hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lương Thị Hồng Liên – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức của nhà trường trong năm học 2019 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ.

 

Đ/C Lương Thị Hồng Liên đọc báo cáo

Cũng tại đây Chủ tịch công đoàn đã báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của hội nghị cấp tổ; tập hợp đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân từ hội nghị tổ năm học 2020– 2021.

 

Chủ tịch công đoàn đã báo cáo tổng hợp kết quả đăng ký thi đua

      + Cá nhân :     - CSTĐCS   : 17 đ/c

        +Tập thể  :    Trường: TT LĐTT

                             Công đoàn vững mạnh đề nghị cờ LĐLĐ TP Hà Nội  khen.

                             Đoàn đội vững mạnh.

Đồng chí  TPhùng Thị Như Yến – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2019 – 2020, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2020 – 2021.

 

Cũng trong Hội nghị năm học 2020 – 2021 lần này Hội nghị đã được nghe những ý kiến thảo luận, bổ sung :

-         Tham luận của đồng chí  TPhùng Thị Toàn về “Công tác nâng cao hiệu quả hoạt đông học nhà trường

-         Tham luận của đồng chí  Hoàng Thị Đang “Mỗi nhà giáo hãy tích cực tự học và sáng tạo áp dụng CNTT trong dạy học”.

-         Tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Thủyvề “Các biện pháp làm tốt công tác  nâng cao chất lượng đại trà”

- Tham luận của đồng chí Đào Thị Hường về “Vai trò của các bếp ăn”

Qua các ý kiến thảo luận, bổ sung của các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường và qua những ý kiến động viên chỉ đạo Hội nghi của chính quyền xã đồng chí Lương Thị Hồng Liên– Hiệu trưởng nhà trường đã lên giải trình và tiếp thu ý kiến từ các bộ phận tại Hội nghị; Đồng chí Phùng Thị Phượng  - Chủ tịch công đoàn lên tiếp thu và giải đáp các ý kiến thuộc lĩnh vực công đoàn. Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2020 – 2021 và được sự nhất trí của 100% cán bộ công nhân viên nhà trường.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như học sinh nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học qua.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tác giả: Phùng Thị Phượng