Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyệnBa Vì từ ngày 18  tháng 12 năm 2019  tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020. Đoàn giáo viên của trường Mầm Non Cẩm Lĩnh A  tham gia hội thi ...