- Họ tên: Phùng Thị Phượng

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/04/1978        Giới tính: Nữ

- Quê quán: Phú Đông- Ba Vì - Hà Nội

- Trú quán: Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

- Đơn vị công tác: Trường mầm non Cẩm Lĩnh A

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó bí thư CB - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm mầm non

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐNGHỊ TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO MẪU MỰC NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  HUYỆN BA VÌ GIAI ĐOẠN 2015-2020.

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: Phùng Thị Phượng

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/04/1978        Giới tính: Nữ

- Quê quán: Phú Đông- Ba Vì - Hà Nội

- Trú quán: Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

- Đơn vị công tác: Trường mầm non Cẩm Lĩnh A

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó bí thư CB - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm mầm non

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Có năng lực quản lý nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giúp cho các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn thành xuất sắc công tác phụ trách chuyên môn trong nhà trường, công tác PCGD, Công tác tuyển sinh…

Bản thân là chủ tịch công đoàn cơ sở, thực hiện đúng chức trách được giao. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động. Cùng với BCH công đoàn chăm lo đời sống công đoàn viên, động viên an ủi kịp thời các chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau giúp các công đoàn viên có tâm thế làm việc tốt nhất.

Bản thân tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết,  giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đồng nghiệp và cộng đồng.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao; Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp; Bản thân dám chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, không lãng phí, không làm hư hỏng mất mát. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Năm học 2014-2015: Lao động tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào thi đua của nhà trường, của ngành đề ra.

Chỉ đạo GV tham dự hội thi GVG các cấp đạt kết quả cao: 02 GV đạt giải ba cấp Huyện; 01 GV đạt giải KK cấp Huyện. SKKN đạt loại C cấp Thành phố.Gia đình đạt gia đình văn hóa.

* Năm học 2015-2016: Lao động tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào thi đua của nhà trường, của ngành đề ra.

Chỉ đạo GV tham dự hội thi GVG các cấp đạt kết quả cao: 01 GV đạt giải Nhì cấp Huyện; 02 GV đạt giải Ba cấp Huyện. SKKN đạt loại A cấp huyện.Gia đình đạt gia đình văn hóa.

Được Đảng ủy xã khen có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

* Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào thi đua của nhà trường, của ngành đề ra.

Chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề CSND tới CB-NV trong toàn  trường tham dự kiến tập.

Làm báo cáo viên thực hiện chuyên đề  Phát triển nhận thức  đảm cho CB -GV  trong toàn huyện tham dự. Chỉ đạo GV tham dự hội thi GVG các cấp đạt kết quả cao:1 GV đạt giải nhất cấp thành phố, 01 GV đạt giải nhất cấp Huyện; 01 GV đạt giải Ba cấp Huyện. SKKN đạt loại A cấp huyện.Gia đình đạt gia đình văn hóa.

Được Đảng ủy xã khen có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

* Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào thi đua của nhà trường, của ngành đề ra.

Làm báo cáo viên thực hiện chuyên đề  Phát triển ngôn ngữ  đảm cho CB -GV  trong toàn huyện tham dự. Chỉ đạo GV tham dự hội thi GVG các cấp đạt kết quả cao: 1 GV đạt giải nhất cấp thành phố, 03 GV đạt giải nhất cấp Huyện; 01 GV đạt giải nhì cấp Huyện. Chỉ đạo đôn đốc GV tập luyện cho trẻ  tham gia hội thi “ Bé với văn học và ATGT” đạt giải nhì cấp huyện. SKKN đạt loại A cấp huyện.Gia đình đạt gia đình văn hóa.

Được Đảng ủy xã khen có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

* Năm học 2018-2019: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào thi đua của nhà trường, của ngành đề ra.

Làm báo cáo viên thực hiện chuyên đề  Phát triển thẩm mỹ  đảm cho CB -GV  trong toàn huyện tham dự. Chỉ đạo GV tham dự hội thi GVG các cấp đạt kết quả cao: 01 GV đạt giải nhì cấp Huyện; 03 GV đạt giải ba cấp Huyện. Chỉ đạo đôn đốc GV tập luyện cho trẻ  tham gia hội thi “ Bé với văn học và ATGT” đạt giải nhì cấp huyện. Công đoàn được UBND huyện khen.

Được Đảng ủy xã khen có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

Được LĐLĐ khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

 

 

 

2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

CSTĐ cơ sở

 

 

 

CSTĐ cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

CSTĐ cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

CSTĐ cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

CSTĐ cơ sở

 

- Quyết định số 1751/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 06 tháng 11 năm 2015,  quyết định công nhận danh hiệu LĐTT năm học 2014-2015.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 105KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 05 tháng 11 năm 2016,  quyết định công nhận danh hiệu LĐTT năm học 2015-2016.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 321KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Quyết định số 2188/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 09 tháng 11 năm 2017,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2016-2017.

- Quyết định số 2900/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 09 tháng 11 năm 2018,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017-2018.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 321KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2017.Đạt kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

 

- Quyết định số 3364/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 05 tháng 11 năm 2019,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018-2019

- Quyết định số 22/QĐ-LĐLĐ của Chủ tịch LĐLĐ Huyện Ba Vì  ngày 03 tháng 09 năm 2019,  quyết định công nhận có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đào năm học 2018-2019.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 96 KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 02 tháng 01 năm 2019.

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

 

 

 

 

 

 

2015-2016

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Giấy khen

 

 

 

 

 

 

 

Giấy khen

 

 

 

 

 

 

Giấy khen

 

 

 

 

 

 

CSTĐ

 

 

 

 

 

 

CSTĐ

 

 

Giấy khen

 

 

 

Giấy khen

-  Quyết định số 1751/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 06 tháng 11 năm 2015,  quyết định công nhận danh hiệu LĐTT năm học 2014-2015.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 105KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 05 tháng 11 năm 2016,  quyết định công nhận danh hiệu LĐTT năm học 2015-2016.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 321KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Quyết định số 2188/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 09 tháng 11 năm 2017,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2016-2017.

- Quyết định số 2900/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 09 tháng 11 năm 2018,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017-2018.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 321KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Quyết định số 3364/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì  ngày 05 tháng 11 năm 2019,  quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018-2019

- Quyết định số 22/QĐ-LĐLĐ của Chủ tịch LĐLĐ Huyện Ba Vì  ngày 03 tháng 09 năm 2019,  quyết định công nhận có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đào năm học 2018-2019.

- Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tặng giấy khen số 96 KT/ĐU đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ngày 02 tháng 01 năm 2019.

 

 

XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

             Lương Thị Hồng Liên                                    Phùng Thị Phượng