Thực hiện Công văn số 1335/SGDĐT- CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại.

Thực hiện công văn số: 243/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GDĐT Ba Vì

V/v chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học và phương án cho học sinh đi học trở lại với các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS, PTDT nội trú trên địa bàn huyện Ba Vì.

Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng phương án đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

  1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- BGH nhà trường triển khai và quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đi học trở lại.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo như phướng án đón trẻ đi học trở lại. Kịch bản khi học sinh đi học trên đường và khi tổ chức các hoạt động trong trường học.

-Tổ chức diễn tập kịch bản để thống nhất trong xử lý tình huống có thể xảy ra.

- Phân công nhiệm vụ cho từng CB,GV,NV trong nhà trường.

- Thông báo tuyên truyền với các bậc phụ huynh chuẩn bị các điều kiện, biện pháp thực hiện khi đưa đon trẻ đến trường.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN.

1. Thời gian thực hiện phương án cho học sinh đến trường học cả ngày  từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020

    2.Công tác khử khuẩn và vệ sinh trường, lớp

           - Ngày 6/5/2020 Cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh toàn trường:

+ Giáo viên, nhân viên vệ sinh các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng

+ Vệ sinh xung quanh trường, vệ sinh ngoại cảnh.

- Ngày 9/5/2020, nhà trường phun khử khuẩn toàn trường bao gồm các phòng học, phòng chức năng và khu vực xung quanh trường, tiếp tục khủ khuẩn đồ dùng, đồ chơi và các trang thiết bị dạy học.

- Hàng ngày GV các lớp tiến hành vệ sinh lớp, lau khử khuẩn nền nhà, dụng cụ học tập và các đồ dùng trong phòng học sau mỗi buổi học; tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa; bộ phận vệ sinh lau tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, dọn vệ sinh, lau rửa khử khuẩn khu vực rửa tay nhà vệ sinh