Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyệnBa Vì từ ngày 18  tháng 12 năm 2019  tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020. Đoàn giáo viên của trường Mầm Non Cẩm Lĩnh A  tham gia hội thi gồm 2 đ/c .

 

Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì , chiều ngày 18 tháng 12 năm 2019
 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020  Đoàn giáo viên của trường Mầm non Cẩm Lĩnh A
  tham gia hội thi gồm 2 đ/c Tham gia thi lĩnh lực phát triển thẩm mỹ.
            1. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Giáo viên dạy lớp 4 tuổi
            2. Đ/c Lê Thị Luyến  - Giáo viên dạy lớp 5 tuổi

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hội thi