Công tác bồi dưỡng chuyên môn và nuôi dưỡng cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường Mầm non Cẩm lĩnh A luôn là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Sáng ngày 13/9/2022. Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tổ chức triển khai công tác chuyên môn và nuôi dưỡng. Với thành phần tham gia gồm:   

1 Đồng chí:  Phạm Thị thủy : Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

2. Đồng chí:  Phùng Thị Vân : Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

và các đồng chí là tổ trưởng, tổ phó phụ trách  chuyên môn và nuôi dưỡng.

 Qua buổi họp chuyên môn đồng chí Phạm Thị Thủy đã nhấn mạnh hơn về kế hoạch năm học 2022-2023. Nhận xét cách đánh giá trên phần mềm kế hoạch giáo dục cũng như ngân hàng nội dung và các phương pháp tiên tiến được thực hiện trong năm học mới. 

Đồng chí Phùng Thị Vân cũng đã triển khai đi sâu vào công tác chăm sóc trẻ. Trong công tác nuôi dưỡng thì vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng để đảm bảo khẩu phần ăn cho các con được đảm bảo đủ chất và lượng. Ngoài ra trong buổi họp còn có nhiều các ý kiến trao đổi của các đồng chí tổ trưởng và tổ phó phụ trách chuyên môn và nuôi dưỡng. Qua buổi họp chuyên môn đã giúp cho các đồng chí nắm bắt kịp thời được các phương pháp đổi mới, sáng tạo cũng như trang bị được một lượng kiến thức vô cùng hữu ích để sẵn sàng cho một năm học mới.

1 số hình ảnh của buổi họp: