TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN.

 Sáng ngày 09/12/2021, Hưởng ứng " Ngày hội hiến máu tình nguyện", BGH trường mầm non Cẩm Lĩnh A phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN tham gia hiến máu tình nguyện tại Hội trường UBND xã Cẩm Lĩnh với 7 đơn vị máu. 

 Với khẩu hiệu "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", CB, GV, NV trường mầm non Cẩm Lĩnh A luôn đi đầu trong việc tình nguyện tham gia hiến máu cứu người trong đó có 7 đồng chí đăng ký tham gia và 7 đơn vị máu được hiến tặng vượt chỉ tiêu đề ra.

 Sau đây là một số hình ảnh của CB- GV- NV tham gia hiến máu: