Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng được tổ chức hàng năm của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy và học của năm học vừa qua đồng thời đặt ra những phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Hội nghị Cán bộ Công nhân viên chức người lao động  tại trường Mầm non Cẩm Lĩnh A

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Phượng Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả năm học 2020 – 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Trong năm học vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Hội nghị được nghe báo cáo hoạt động tài chính năm học 2020 – 2021 của đồng chí Nguyễn Thu Hằng- kế toán nhà trường . Đồng chí Phùng Thị Vân- Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả công tác công đoàn trường năm học 2020– 2021, phương hướng năm học 2021 – 2022; tổng hợp các kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động. Tiếp theo là báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm học 2020 – 2021, phương hướng năm học 2021 – 2022 do đồng chí Phùng Thị Như Yến- trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày.

 

Cũng trong Hội nghị, các đồng chí giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã rất tích cực đóng góp các ý kiến tham luận: Những thuận lợi, khó khăn cũng như hướng khắc phục về việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới;  Một số biện pháp xây dựng trường học xanh- an toàn- thân thiện. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid – 19. Bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường cũng rất chú trọng đến việc phát triển thể chất của trẻ “Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, dịch bệnh cho học sinh” …

Với sự thống nhất cao, Hội nghị tại nhà trường biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết Hội nghị. 

Nghị quyết tại Hội nghị công nhân viên chức chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công chức, viên chức nhà trường, Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy