Thực hiện Công văn số 1335/SGDĐT- CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại.

Thực hiện công văn số: 243/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GDĐT Ba Vì

V/v chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học và phương án cho học sinh đi học trở lại với các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS, PTDT nội trú trên địa bàn huyện Ba Vì.

          Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại trong thời gian phòng, chống dịch Covit-19 như sau:

  1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- BGH nhà trường triển khai và quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đi học trở lại.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo như phướng án đón trẻ đi học trở lại. Kịch bản khi học sinh đi học trên đường và khi tổ chức các hoạt động trong trường học.

-Tổ chức diễn tập kịch bản để thống nhất trong xử lý tình huống có thể xảy ra.

- Phân công nhiệm vụ cho từng CB,GV,NV trong nhà trường.

- Tổ chức họp phụ huynh thông báo tuyên truyền với các bậc phụ huynh chuẩn bị các điều kiện, biện pháp thực hiện khi đưa đon trẻ đến trường.