KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè 2020

 

ng hè cấp học mầm non năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Ba Vì .

Xét tình hình thực tế của trường mầm non Cẩm Lĩnh A.

Để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè và chuẩn bị điều kiện tốt cho năm học 2020- 2021. Trường mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch hoạt động hè như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

          - Nhằm phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lành mạnh trong kì nghỉ hè 2020.

          - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè năm 2020.

          2. Yêu cầu

          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

          - Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và công tác phòng chống dịch Covid- 19.

          - Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực, đạt hiệu quả giáo dục cao,  tạo tâm thế phấn khởi cho HS trước khi bước vào năm học mới.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG HÈ:

1. Nguyên tắc:

  + Đảm bảo công tác quản lý, quản trị nhà trường của Ban giám hiệu, duy trì sổ trực hè (thời gian, người trực, chất lượng công việc,...). Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, không để xảy ra bất kỳ vụ việc vi phạm quy định tại các cơ sở Giáo dục mầm non, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  + Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phân công giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

  + Thực hiện chế độ thu chi cần thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của các cấp quản lý.

  + Đảm bảo sĩ số trẻ/ lớp theo quy định. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường lớp, nhóm trẻ độc lập tư thục chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.

  + Phụ huynh có con đang học ở trường, nhu cầu gửi con