Thực hiện Công văn số 1335/SGDĐT- CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại.

Thực hiện công văn số: 243/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GDĐT Ba Vì

Thực hiện Công văn số 1335/SGDĐT- CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại.

Thực hiện công văn số: 243/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GDĐT Ba Vì

V/v chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học và phương án cho học sinh đi học trở lại với các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS, PTDT nội trú trên địa bàn huyện Ba Vì.

          Căn cứ vào phương án đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 ngày 4/5/2020 của nhà trường

Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A xây kịch bản khi học sinh đi học trên đường và khi tổ chức các hoạt động trong trường học trong thời gian phòng, chống dịch Covit-19 như sau: