Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục về việc tổ chức Bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đầu năm học 2021 - 2022.
       Do dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát mạnh trong cả nước, để phòng chống dịch Trường MN Cẩm Lĩnh A cùng Trường MN Sơn Đà đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện Ba Vì mở lớp học trực tuyến về Bồi dưỡng Chính trị cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên  tại  trường học. Để đảm bảo cho việc Bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đầu năm học 2021 - 2022 theo hướng học trực tuyến, nhà trường đã chuẩn bị tốt về máy tính kết nối mạng tạo tài khoản phòng Zoom đảm bảo yêu cầu cho việc học trực tuyến.
        Chiều ngày 16/8/2021 cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cẩm Lĩnh A đã tham gia đầy đủ, ghi chép cụ thể các nội dung của 02 chuyên đề: “ Những vấn đề mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ”; “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ” do đồng chí Báo cáo viên Phùng Đăng Hường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy lên lớp. Chiều cùng ngày các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thảo luận và viết thu hoạch.
        Sau một chiều học tập nghiêm túc các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non Cẩm Lĩnh A đã tiếp thu được những kiến thức rất bổ ích và đạt được kết quả cao.

Một số hình ảnh minh họa của nhà trường

Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy