Thực hiện kế hoạch số 4192/SGDĐT-VP ngày 30/11/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT ngành GDĐT Hà Nội lần thứ  V năm 2021, Phòng GDĐT Ba Vì đã long trọng tổ chức ngày hội CNTT lần thứ V. Để hưởng ứng ngày hội CNTT do ngành Giáo dục huyện ba Vì tổ chức, trường Mầm non Cẩm Lĩnh A đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của năm học 2020 - 2021, trong đó có lĩnh vực ứng dụng CNTT trong quản lý chăm sóc và giáo dục trẻ và việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, được nhà trường triển khai là nhiệm vụ then chốt của năm học.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của nhà trường, đã giúp giáo viên nâng cao năng lực và tính sáng tạo, thông qua đó đã giúp cho giáo viên trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy của mình, giáo viên không bị bó buộc trong khối lượng kiến thức hiện có, mà còn giúp họ tìm hiểu thêm về những chuyên ngành khác như tin học và học hỏi các kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết kế bài giảng E-lerning, bài giảng điện tử. Ngoài ra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, còn giúp giáo viên của trường có thể chia sẻ bài giảng của mình với đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lượng các bài giảng của mình.
Việc ứng dụng CNTT là điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, nhưng cũng là những thách thức đối với đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm nâng cao một bước cơ bản về chất lượng học tập của trẻ, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, chứ không đơn thuần như kiểu truyền thống. Thông qua việc ứng dụng CNTT của giáo viên trong các hoạt động học tập, đã khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ được chủ động để trải nghiệm, được thể hiện khả năng và ý kiến của bản thân được tạo mọi cơ hội để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình.
Với những ưu điểm và thuận lợi của việc ứng dụng CNTT, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc tham dự “Ngày hội công nghệ thông tin” Ngành GD&ĐT huyện Ba Vì lần thứ V năm 2021. Nhà trường đã cử 03 đồng chí (01 quản lý, 01 giáo viên và 01 nhân viên) tham dự phần thi “Kỹ năng sử dụng CNTT”, 01 đồng chí tham gia thi “Thiết kế bài giảng E-lerning”, đồng thời tham dự thi “Trưng bày sản phẩm có ứng dụng CNTT” trong ngày hội CNTT do Phòng GD&ĐT tổ chức vào ngày 03/04/2021. Tất cả các sản phẩm tham dự hội thi đều được Ban giám khảo đánh giá cao. Dưới đây là một số hình ảnh của Nhà trường cũng như Tiểu khu II đã đạt được trong “Ngày hội công nghệ thông tin” được tổ chức tại Trường TH Tây Đằng B ngày 03/04/2021:

 

 

 

 Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy