Thực hiện văn bản số 1102-CV/BTCTU, ngày 06/01/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện Đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống phần mềm, kể từ tháng 01/2022. Để triển khai phần mềm đúng theo tiến độ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Vì; Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì tổ chức chuyên đề "Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại hằng tháng CBCCVC, LĐHĐ". Tham dự và chỉ đạo buổi tập huấn có đồng chí Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GDĐT chỉ đạo cấp Mầm non, đ/c Đặng Thị Kim Tuyến - PTP GDĐT chỉ đạo cấp THCS; đ/c Nguyễn Danh Cường - PTP GDĐT chỉ đạo cấp Tiểu học, cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên phòng GDĐT, các đ/c Hiệu trưởng và các đ/c thành thạo CNTT, các đ/c phụ trách phần mềm đánh giá, xếp loại CBCCVC, LĐHĐ các nhà trường.

Đ/c Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GDĐT chỉ đạo tại lớp học cấp Mầm non

Các đ/c Cán bộ, giáo viên các nhà trường tham gia tập huấn

Buổi tập huấn được tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting dưới sự hướng dẫn của đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo - Cán bộ phụ trách chính CNTT của Phòng GDĐT Ba Vì. Các đồng chí Hiệu trưởng, các đồng chí thành thạo CNTT và các đồng chí cán bộ phụ trách phần mềm đánh giá xếp loại CBCCVC, LĐHĐ các nhà trường đã tham gia tập huấn rất nghiêm túc và trách nhiệm. Qua buổi tập huấn các đồng chí được tiếp thu rất nhiều kiến thức và kỹ năng như: quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; các chức năng chính của phần mềm, cách tự đánh giá, cách lập kế hoạch tháng, lập kế hoạch tuần; cách nhận xét, đánh giá giáo viên, nhân viên trong các nhà trường của Hiệu trưởng, Hiệu phó; Các gửi đề nghị khen thưởng lên cấp trên; Cách lưu trữ hồ sơ đánh giá; Cách quản trị phần mềm....

Đ/c Đặng Thị Kim Tuyến - PTP GDĐT chỉ đạo buổi tập huấn cấp THCS

Đ/c Nguyễn Danh Cường - PTP GDĐT chỉ đạo tại buổi tập huấn cấp Tiểu học

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi, giáo viên được thực hành, được tương tác và được chia sẻ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện phần mềm. Nhiều câu hỏi về phần mềm đánh giá CBCCVC, LĐHĐ của các đồng chí Hiệu trưởng, quản trị viên các nhà trường đã được báo cáo viên giải đáp và hướng dẫn chi tiết, mọi khó khăn vướng mắc được tháo gỡ. Các học viên đã thực hành các bước sử dụng phần mềm theo đúng hướng dẫn và quy định của cấp trên. Những kiến thức tiếp thu được ở lớp tập huấn sẽ được nhân rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT Ba Vì. Đây sẽ là những kiến thức, kỹ năng nền tảng để toàn thể các nhà trường thử nghiệm phần mềm từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 và bắt đầu thực hiện đánh giá chính thức từ tháng 4 năm 2022. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo sẽ là cơ sở quan trọng để giúp ngành GDĐT Ba Vì đi đầu và thực hiện tốt phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Hoàng Thảo - Phòng GDĐT Ba Vì