Ngày 12/12/2019 UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 3758/QĐ-UBND về việc phân bổ biên chế và lao động hợp đồng cho các cơ sở giáo duc mầm non và giáo dục phổ thông cơ sở công lập huyện Ba Vì năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm!