🌟🌟 Ngày 23/9/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký quyết định về việc tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” ngành GDĐT Hà Nội cho 10 phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và 16 đơn vị thuộc Sở GDĐT 🌟🌟

Nguồn: PGD&ĐT Huyện Ba Vì