CÁC KHOẢN THU NĂM 2020-2021

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020-2021
 Tên trường: MN CẨM LĨNH A    
 Số lớp: 18     
  Dự kiến Số học sinh: 520     
STTNội dung thuĐVT
(nghìn đồng/...)
Mức thuThời gian thu (số tháng thực hiện thu)Số HS
ĐK Thu
Ghi chú
IKhoản thu theo quy định     
1Học phí /HS/tháng75,000( 5 T)
95,000( NT-4 T)
9 tháng490 
2Bảo hiểm y tế /HS/năm học    
IICác khoản thu thoả thuận     
1Phục vụ bán trú:     
 Tiền ăn /HS/ngày15,000 Tháng520 
 Chăm sóc bán trú /HS/tháng150,000Tháng520 
 Trang thiết bị /HS/năm học150,000Năm học520 
2Dạy thêm học thêm     
3Học phẩm /HS/năm học150,000Năm học520 
4Nước uống học sinh /HS/tháng10,000Tháng520 
5Viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng cho (nếu có)Tổng sổ    
6Quần áo đồng phục /HS/năm học    
IIICác khoản thu tự nguyện     
1Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) /HS/năm học100,000Năm học480 
2Làm quen tiếng Anh /HS/tháng    
3Năng khiếu (múa, vẽ, đàn …) /HS/tháng    
4Nhắn tin, sổ liên lạc điện tử /HS/tháng    
5Trông giữ ngoài giờ /HS/tháng    
IVKinh phí Hoạt động Ban đại diện CMHS (khoảng từ 200,000 đến 250,000 )/HS/năm học250,000 520 
 Chia ra: - Quỹ lớp:%120,000Năm học  
 - Quỹ Ban ĐDCMHS trường:%130,000Năm học  
VCác khoản thu khác (nếu có)     
 Sữa  3000đ/h x22 ngày  = 66,000đ/ tháng x4 tháng = 264,000/năm
   Cẩm Lĩnh, ngày  09    tháng 9 năm 2020
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
       
  
  
 Phùng Thị Phượng                                                                      Lương Thị Hồng Liên