CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ TRƯỜNG MN CẨM LĨNH A THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CB,CC,VC,LĐHĐ DO PGD TỔ CHỨC.

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ TRƯỜNG MN CẨM LĨNH A THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CB,CC,VC,LĐHĐ DO PGD TỔ CHỨC.

  Căn cứ QĐ số 1841-QĐ/TƯ, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

  Căn cứ kế hoạch số 42/KH-PGDĐT, ngày 10/01/2022 của PGD&ĐT Huyện Ba Vì về việc thực hiện tập huấn phần mềm đánh giá CB,CC,VC,HĐLĐ.

  Ngày 13/01/2022, Trường MN Cẩm Lĩnh A đã cử CB, GV, NV thành thạo về CNTT trực tiếp tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm đánh giá qua hình thức trực tuyến qua Zoom mitting do PGD tổ chức.

  Bên cạnh đó tổ CNTT đã tham gia và chia sẻ buổi tập huấn qua phầm mềm Google meet nhằm triển khai đến 100% các đồng chí CB, GV,NV, LĐHĐ trong toàn trường.

  Qua một buổi sáng tham gia học hỏi các kỹ năng sử dụng phần mềm để đánh giá, nhìn chung tất cả các đồng chí CB,GV, NV, LĐHĐ trong toàn trường rất ham học hỏi và biết cách sử dụng phần mềm và có một số kỹ năng để thực hiện việc đánh giá.

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn