Căn cứ kế hoạch số 979/HĐGDQP&AN ngày 08/9/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 thuộc huyện Ba Vì năm 2021. 

   Trong 2 ngày 19 và 20/9/2021, Cán bộ quản lý trường mầm non Cẩm Lĩnh A đã tham gia lớp học bồi dưỡng AN&QP đối tượng 4 đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo thời gian  tại điểm cầu Đảng uỷ xã Cẩm Lĩnh với 2 chuyên đề do giảng viên Ưng Thị Hiền- Trung tâm chính trị Huyện Ba Vì trực tiếp giảng dạy.