CBQL, GV TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A THAM GIA LỚP TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA PHẦN MỀM GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 12/11/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì đã phối hợp công ty TNHH Gokids dịch vụ giáo dục đã tập huấn triển khai các tính năng mới của phần mềm Kế hoạch giáo dục cho 246 CBLQ và giáo viên cốt cán các trường Mầm non.

Trường MN Cẩm Lĩnh A đã kết nối trực tuyến qua zoom triển khai đến 100% CBQL và GV trong trường, buổi học mang lại rất nhiều kiến thức thực tế và hữu ích trong việc sử dụng các tính năng mới của phần mềm KHGD.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn: