📌📌📌Từ 6h00 ngày 21/9/2021 Theo chỉ thị 22 của UBND Thành phố Hà Nội.
####TÓM TẮT:###
* Từ 6h00, ngày 21/9/2021, áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ.
-  Không áp dụng phân vùng, Không kiểm soát giấy đi đường.
- CHỐT: Duy trì 22 chốt tại cửa ngõ ra vào Thành phố và 33 chốt rap ranh các Huyện lân cận. 
* DUY TRÌ các chốt tại các thôn, làng, tổ dân phố. BỎ CHỐT LIÊN XÃ. 
- TẠM DỪNG: Hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thuỷ; Văn hóa thể thao giải trí; thờ tự tín ngưỡng; các hoạt động kinh doanh dịch vụ , ngoại trừ các dịch vụ được cho phép)
- CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHO PHÉP: Trang 3. 
Ăn uống bán mang về và đóng cửa trước 21h
- CHO PHÉP; các hoạt động sự kiện không quá 20 người. Không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m.
- ĐỀ NGHỊ NHÂN DÂN: Thực hiện nghiêm 5K, Tích cực tham gia PCD tại địa phương, bảo vệ vùng xanh, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống dịch.

=} Chi tiết hơn xem văn bản.

📌📌📌Từ 6h00 ngày 21/9/2021 Theo chỉ thị 22 của UBND Thành phố Hà Nội.
####TÓM TẮT:###
* Từ 6h00, ngày 21/9/2021, áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ.
-  Không áp dụng phân vùng, Không kiểm soát giấy đi đường.
- CHỐT: Duy trì 22 chốt tại cửa ngõ ra vào Thành phố và 33 chốt rap ranh các Huyện lân cận. 
* DUY TRÌ các chốt tại các thôn, làng, tổ dân phố. BỎ CHỐT LIÊN XÃ. 
- TẠM DỪNG: Hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thuỷ; Văn hóa thể thao giải trí; thờ tự tín ngưỡng; các hoạt động kinh doanh dịch vụ , ngoại trừ các dịch vụ được cho phép)
- CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHO PHÉP: Trang 3. 
Ăn uống bán mang về và đóng cửa trước 21h
- CHO PHÉP; các hoạt động sự kiện không quá 20 người. Không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m.
- ĐỀ NGHỊ NHÂN DÂN: Thực hiện nghiêm 5K, Tích cực tham gia PCD tại địa phương, bảo vệ vùng xanh, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống dịch.

=} Chi tiết hơn xem văn bản.

 

 

Nguồn: Ba Vì xanh