Trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh có nhiều hộ dân trồng được nhiều nhãn nhưng do dịch bệnh nên không tiêu thụ được. Với tinh thần tương thân tương ái, trường MN Cẩm Lĩnh A cùng chung tay giải cứu các nông sản giúp các hộ dân trên địa bàn phần nào tiêu thụ được sản phẩm nông sản do chính bàn tay của những người dân địa phương làm ra.

 Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngay trên quê hương Cẩm Lĩnh – những chùm nhãn ngọt sai trĩu cũng đang cần tiêu thụ. Sản phẩm nhãn lồng, nhãn cây được sản xuất trên chính mảnh đất quê hương mình, do các đồng chí đoàn viên, thanh niên, hộ gia đình chăm sóc, số lượng sản phẩm ước tính gần 5 tấn nhãn.

Công đoàn, Đoàn thanh niên trường MN Cẩm Lĩnh A đã  kết nối với các đoàn thể,  nhân dân ủng hộ các gia đình có sản phẩm nông nghiệp sản lượng lớn khó tiêu thụ trong giai đoạn này đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 16/8/2021, với tấm lòng tương thân, tương ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã, CB, GV, NV Trường MN Cẩm Lĩnh A đã chung tay giải cứu khoảng 100kg nhãn lồng cho các hộ dân trên địa bàn xã. Với việc làm thiết thực đó đã góp phần chung tay tạo nên những chuyến xe tình nghĩa trực tiếp giúp đỡ những người lao động địa phương bị ảnh hưởng do dịch Covid.

Một số hình ảnh chung tay giải cứu nông sản địa phương