CÙNG CHUNG TAY ĐỂ BA VÌ MÃI MÃI MỘT MÀU XANH!

CÙNG CHUNG TAY ĐỂ BA VÌ MÃI MÃI MỘT MÀU XANH! 
  Người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 xung quanh địa bàn mình hoặc tại một vị trí bất kỳ ở Hà Nội trên Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 Hà Nội tại địa chỉ: https://covidmaps.hanoi.gov.vn

Nguồn: Ba Vì xanh