HOẢ TỐC: CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TU VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ! 

HOẢ TỐC: CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TU VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ! 
Một số nội dung chính của Chỉ thị:
👉 Thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, đặc biệt là kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
👉 Kiên quyết, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội.
👉 Lấy sự gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên để lan tỏa.
👉 Áp dụng một số biện pháp cao hơn đối với “vùng đỏ”, “vùng da cam”.
👉 Chăm lo làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn: Ba Vì xanh