CÔNG VĂN SỐ 2197/UBND-YT V/v SIẾT CHẶT VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

CÔNG VĂN SỐ 2197/UBND-YT V/v SIẾT CHẶT VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Nguồn: Ba Vì xanh