Huyện Ba Vì: Hiệu quả từ quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

HUYỆN BA VÌ: HIỆU QUẢ TỪ QUYẾT LIỆT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
 Hơn 40 ngày qua, huyện Ba Vì đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thành quả đạt được là huyện "vùng Xanh" của Thủ đô Hà Nội. Kết quả đó là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân đã đồng lòng thực hiện nghiêm trong những ngày giãn cách.
Trong thời gian tới, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ngoài sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thì sự đồng lòng của nhân dân là then chốt để Ba Vì giữ vững là vùng Xanh an toàn của Thành phố.
 (Ghi nhận từ hanoi.gov.vn)

Nguồn: Ba Vì xanh