Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, ban ngành đoàn thể cùng với sự đồng tình của Nhân dân; tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện, các trường hợp có yếu tố nguy cơ đã cơ bản được rà soát, điều tra dịch tễ; lập danh sách, tổ chức lấy mẫu và cách ly, giám sát, theo dõi y tế kịp thời.

Để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể huyện và địa phương, ngày 21/8/2021 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5521/QĐ-UBND khen thưởng những tập thể tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đây là việc làm thiết thực nhằm tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ "vùng xanh Ba Vì", đảm bảo an toàn cho Nhân dân./.

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo huyện trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19:

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời