KÊU 𝐆𝐎̣𝐈 “đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 -𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢” .

💌 𝐊𝐄̂𝐔 𝐆𝐎̣𝐈 “đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 -𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢”  💌 

🌈 Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 cùng Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, với các ca nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng cao…

Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp bộ Đoàn - Hội cùng đoàn viên, hội viên, sinh viên và thanh niên Thủ đô tích cực đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam và các khu vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

🌈 Với các hoạt động hỗ trợ cụ thể như: hỗ trợ tại các khu cách ly, các chốt kiểm dịch; hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm phòng, truy vết Covid-19; tham gia tổ Covid cộng đồng và chăm lo cho người yếu thế; hỗ trợ sản xuất dụng cụ phòng, chống dịch,..  
 
‼️ #QUÉT_MÃ_QR_CODE để đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện, cụ thể như sau:

🌈 𝟏. 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦
📍 Đối tượng: Giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; học sinh đang theo học hệ trung cấp tại các trường cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề khối ngành y khoa, y tế dự phòng, y học cổ truyền, dược học, hóa dược, điều dưỡng, hộ sinh, răng - hàm mặt, nha khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, y tế công cộng, tổ chức và quản lý y tế, quản lý bệnh viện.
📍 Hoặc truy cập đường link đăng ký: http://chongdich.doanthanhnien.vn/dang-ky/
📍 Hạn đăng ký: ngày 31/8/2021.

🌈 𝟐. 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́
📍 Đối tượng: cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội
📍 Hoặc truy cập đường link đăng ký: https://tinhnguyen.4sv.vn
📍 Hạn đăng ký: ngày 02/9/2021.
———————————————
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

𝑳𝑼̛𝑼 𝒀́: 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐𝒂̀𝒏 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒐 02 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏, 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄, 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒎𝒖̛𝒐̛̣𝒏 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐𝒂̀𝒏 - 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒎𝒂̣𝒐. 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🌈 Các đơn ứng tuyển tham gia đội hình tình nguyện sẽ được xem xét và thông báo kết quả tới tình nguyện viên nếu trúng tuyển.

🇻🇳 SẴN SÀNG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU,
LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ KHI NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC CẦN 🇻🇳

 

Nguồn: Ba Vì xanh