LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A

 Căn cứ Quyết định số: 8059/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư: Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

 Căn cứ Quyết định số: 2128/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai thiết kế cơ sở công trình: Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

 Căn cứ Quyết định số: 5539/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kết quả đấu thầu và công nhận đơn vị trúng thầu gói thầu số 07;

 Căn cứ báo cáo số 454/BC-BQL ngày 20/6/2022 của Ban QLDA đầu tư XD huyện Ba Vì về việc tóm tắt nội dung công trình: Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A.

 14h30 thứ ba ngày 21/4/2022. Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A phối hợp với đơn vị thi công liên doanh công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại An Thành - Công ty cổ phần Thiên An Môn - Công ty TNHH đầu tư xây dựng H&C tổ chức Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A.

 Về dự với buổi lễ có:

- Đại diện lãnh đạo UBND Huyện Ba Vì;

- Đại diện Văn phòng HĐND - UBND huyện Ba Vì;

- Đại diện Phòng tài chính - kế toán huyện Ba Vì;

- Đại diện Phòng quản lý đô thị huyện Ba Vì;

- Đại diện lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo Huyện Ba Vì;

- Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ xã Cẩm Lĩnh, cán bộ địa chính, Ban giám sát cộng đồng, lãnh đạo thôn Đông Phượng;

- Đại diện BGH Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

- Đại diện lãnh đạo đơn vị Tư vấn thiết kế: Liên doanh công ty cổ phần thiết kế Tiến Hưng và Công ty TNHH DTSAFE;- Đại diện lãnh đạo đơn vị thi công: Liên doanh công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại An Thành - Công ty cổ phần Thiên An Môn - Công ty TNHH đầu tư xây dựng H&C;

- Đại diện lãnh đạo Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quảng Đông.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: