Phong trào Ngày chủ nhật xanh- sạch - đẹp trở thành nét đẹp văn hóa của người Cẩm Lĩnh

Trong năm 2020, các địa phương, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân có trọng điểm và duy trì thường xuyên; khuyến khích mọi người tham gia từ các hành động nhỏ như tổ chức tổng dọn vệ sinh cuối tuần, mỗi cơ quan, đơn vị  tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài đơn vị 2 tuần/1 lần; huy động người dân tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, các đơn vị, nhà trường cho giáo viên tham gia lao động trồng cây xanh, vệ sinh trong và ngoài khuôn viên mỗi tuần một lần, tạo môi trường xanh - sạch- đẹp

Dưới đây là một số hình ảnh của nhà trường