Trong 2 ngày: 02/10-03/10/2021 CBQL và 2 đồng chí có trong danh sách tham dự tập huấn CNTT chuyên đề 19 do Phòng GDĐT Huyện Ba Vì tổ chức mời Giảng viên -Th.s Hoàng Thị Hoài Linh  Trường BDCB giáo dục Hà Nội hướng dẫn sử dụng mềm CANVA cho cán bộ - giáo viên - nhân viên. Nội dung tập huấn giúp cho CB-GV-NV hiểu rõ, nắm được nội dung thiết kế phim hoạt hình, truyện tranh cho trẻ mầm non. Đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.