TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2021.

  Sáng ngày 28/10/2021, CBQL, NVVP tham gia tập huấn trực tuyến về công tác văn thư lưu trữ tại điểm cầu UBND xã Cẩm Lĩnh.

  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: