THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ vào Kế hoạch Số 324/KH- PGDĐT Ba Vì ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non  lớp1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch Số 62/KH- MNCLA  Ba Vì  ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2020- 2021 cụ thể như sau;.

                                                         THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ vào Kế hoạch Số 324/KH- PGDĐT Ba Vì ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non  lớp1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch Số 62/KH- MNCLA  Ba Vì  ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2020- 2021 cụ thể như sau;.

1 Đối tượng tuyển sinh :

Nhà trường tuyển sinh các cháu ở độ tuổi nhà trẻ từ 24-36 tháng, sinh năm 2018,2019 và các cháu độ tuổi Mẫu giáo từ sinh năm 2015,2016,2017.

2. Phương thức tuyển sinh: trực tuyến hoặc trực tiếp.

3. Địa bàn tuyển sinh: 5 thôn trong xã Cẩm Lĩnh.

4. Hồ sơ tuyển sinh:

+ Đơn xin học( theo mẫu)

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Photo bìa hộ khẩu( không cần công chứng)

5. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020;

-Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 18/8/2020.

-Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp tất cả các độ tuổi từ ngày 3/8/2020 đến hết ngày 18/8/2020.

6. Địa điểm nhận hồ sơ : Tại văn phòng trường mầm non Cẩm Lĩnh A.

7. Nội dung tuyển sinh: Đăng ký thu hồ sơ kiểm tra đối chiếu bản gốc.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, kính thông báo đến các bậc phụ huynh được rõ, rất mong các bậc phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh đúng theo thời gian nhà trường đã qui định.

          Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Phượng 0988730665, Đ/c Thủy: 0968590279

                                                                                  Hiệu trưởng