Nhằm thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 09/09/2021 của UBND huyện Ba Vì và Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 08/09/2021 của UBND xã Cẩm Lĩnh về việc xét nghiệm diện rộng tiêm chủng vacxin chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Ban Giám Hiệu và Giáo viên , Nhân viên trường Mầm Non Cẩm Lĩnh A đã tham gia nhập dữ liệu, khai báo , đo nhiệt độ cho người dân trên địa bàn xã.