Ngày 11/01/2022. Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh đã tổ chức "HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 ".

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - UVTV, trưởng ban dân vận Huyện ủy. Cùng với các đồng chí trong Ban Thường Vụ, Ban Chấp Hành Đảng Bộ, các đồng chí là bí thư chi bộ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua dân vận khéo...về tham dự.

Qua dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy xã  và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và thi đua khen thưởng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo; công tác đại hội chi bộ trực thuộc.

Đánh giá chung năm 2021, Đảng ủy  xã đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã đề ra và đều có kết quả đạt, vượt chỉ tiêu so với quy định.

Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Đồng chí Phùng Hữu Thanh, Bí thư Đảng Ủy đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2022.

Kết thúc Hội nghị là phần khen thưởng những tập thể ,cá nhân, có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Trường MN Cẩm Lĩnh A đã được 2 đ/c vinh dự nhận khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Hình ảnh 2 đ/c: Đồng chí Phùng Thị Hoàn và đồng chí Phùng Thị Hà nhận khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.