📢📢 Ngày 25/08/2022 Đ/c Phùng Thị Phượng - Hiệu Trưởng Trường MN Cẩm Lĩnh A đã tham dự Hội Nghị “ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022  VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023 NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BA VÌ “  🏆🏆🏆Rất vinh dự và tự hào năm học 2021 - 2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A  đã được UBND HUYỆN BA VÌ trao tặng danh hiệu “ TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN “ 🎉🎉🎉  Xin chúc mừng tập thể Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A . Chúc cho Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A bước vào năm học 2022 - 2023 gặt hái được nhiều thành công hơn nữa 👏👏👏👏