Thứ Hai ngày 04/7/2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tổ chức họp Chi Bộ tháng 7/2022 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng mới.

Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tổ chức họp Chi Bộ Tháng 7/2022

I/ Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ, ngày 04 tháng 7 năm 2022.

- Địa điểm: Văn Phòng Nhà trường.

II/ Thành phần tham dự:

Tổng số Đảng viên: 36.      + Chính thức: 34  

                                              + Dự bị: 2

III/ Nội dung:

- Đ/c Phùng Thị Phượng - Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng Nhà trường triển khai các nội dung trong cuộc họp:

- Chuyển Đảng chính thức cho 2 đồng chí: Đoàn Thị Thanh Nga và Phùng Thị Yến.

     + 2 Đồng chí: Đoàn Thị Thanh Nga và Phùng Thị Yến đọc bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị.

     +  Đồng chí: Phùng Thị Hoan được phân công giúp đỡ đọc bản nhận xét của Đảng viên dự bị Phùng Thị Yến.

     +  Đồng chí: Lê Thị Thủy được phân công giúp đỡ đọc bản nhận xét của Đảng viên dự bị Đoàn Thị Thanh Nga

      * Ý kiến nhận xét: Đồng chí: Phùng Thị Lan Hương Nhất trí chuyển Đảng cho 2 đồng chí: Đoàn Thị Thanh Nga và Phùng Thị Yến. Hội nghị nhất trí 100%

- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng 6/2022.

- Các nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo trong tháng mới.

- Toàn bộ Đảng viên đoàn kết, nhất trí với những phương hưởng đề ra của chi ủy, cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp!

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp: