Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình. Chiều ngày 05/9/2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tổ chức triển khai họp phụ huynh đầu năm giữa nhà trường và cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đảm bảo hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc và giáo dục trẻ, đồng thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, mong muốn của các bậc phụ huynh. Chiều ngày 05/9/2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm học mới.

Cuộc họp phụ huynh diễn ra tại 16 nhóm lớp.  Tại đây các phụ huynh được nghe cô giáo phụ trách thông qua:

-  Báo cáo kết quả đã đạt được của nhà trường trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; 

- Đánh giá về tình hình của lớp, đánh giá cụ thể về các hoạt động trong ngày cũng như tình hình sức khỏe của từng cá nhân trẻ.

-  Thống nhất về nội dung chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ và các khoản thu chi theo quy định, các khoản đóng góp tự nguyện trong năm học mới.

     Buổi họp phụ huynh đầu năm không chỉ tăng cường mối liên hệ giữa gia đình với nhà trường mà các bậc phụ huynh còn tham gia thảo luận để  đóng góp các ý kiến cùng đưa ra các giải pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường để nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

    Cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2022 – 2023 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong toàn trường. Nhà trường xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Nhà trường trong nhiều năm qua. Kính chúc các bậc phụ huynh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Một số hình ảnh buổi họp: