Trong 2 ngày 11và 12/5, Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh  tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đoàn đại biểu của trường mầm non Cẩm Lĩnh A tham gia đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh gồm 7 đồng chí trong đó là những đ/c tiêu biểu mà đại hội chi bộ đã lựa chọn và bầu ra. Các đồng chí đã góp phần làm nên thành công của đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là những hình ảnh của đoàn đại biểu nhà trường