Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-PGDĐT ngày 25/7/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc tập huấn chuyên đề "Ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến vào xây dựng môi trường giáo dục lớp học và tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non", ngày 12/8/2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tham gia chuyên đề "Ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến vào xây dựng môi trường giáo dục lớp học và tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non"

  Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-PGDĐT ngày 25/7/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc tập huấn chuyên đề "Ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến vào xây dựng môi trường giáo dục lớp học và tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non", ngày 12/8/2022 Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A tham gia chuyên đề "Ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến vào xây dựng môi trường giáo dục lớp học và tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non" dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Lại Thị Yến Ngọc - Trường Đại học Giáo dục do Phòng Giáo dục và đào tạo Ba Vì tổ chức.

  Tại Phòng GDĐT Ba Vì có đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và 1 số giáo viên cốt cán của nhà trường tham gia trực tiếp. Ngoài ra tại văn phòng  nhà trường có sự tham gia của 100% giáo viên với hình thức trực tuyến.

  Qua buổi tập huấn CBQL cũng như GV đều nhận thấy rằng việc áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến vào hoạt động giáo dục cho trẻ Mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện, đạt yêu cầu độ tuổi, có các kỹ năng xã hội tốt, nhanh nhẹn, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp ứng xử, chủ động tìm kiếm thông tin, ham học hỏi và được chuẩn bị hành trang cần thiết để sẵn sàng bước vào các cấp học tiếp theo, có đủ yếu tố để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Ngoài ra, CBQL và GV tham gia buổi tập huấn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển nền giáo dục. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn