Sáng ngày 24/8/2022 trường Mầm non Cẩm Lĩnh A phối kết hợp với 3 Nhà trường tổ chức, tham gia Hội nghị học tập bồi dưỡng chính trị hè cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh năm 2022

                                                                                                                                          Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/HU ngày 14/7/2022 của Huyện ủy Ba Vì về "Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Ba Vì năm 2022"; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-MNCLA ngày 04/7/2022 Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2022 của trường MN Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ vào kết quả và tình hình thực tế về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng của học sinh năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ GVMN của nhà trường, sáng ngày 24/8/2022 trường Mầm non Cẩm Lĩnh A phối kết hợp với 3 Nhà trường tổ chức, tham gia Hội nghị học tập bồi dưỡng chính trị hè cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh năm 2022 do đồng chí Phùng Đăng Hường - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm báo cáo viên.

Về dự với Hội nghị gồm có:

* Về phía lãnh đạo địa phương:

1. Đồng chí Phùng Hữu Thanh - Bí thư Đảng ủy 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Bí thư Đảng ủy 

* Về phía các nhà trường gồm có:

1. Ban giám hiệu 4 nhà trường

2. Các đồng chí giáo viên, nhân viên 4 nhà trường trong địa bàn xã.

Với mục đích giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường nắm vững: Nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; những Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo quan trọng của Thành phố và của huyện; những vấn đề mới trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ đô và của huyện trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

- Là dịp để trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị biên soạn theo Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 đối với từng cấp học. Qua đó tạo sự chuẩn bị tốt về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Qua Hội nghị học tập bồi dưỡng chính trị hè cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh năm 2022 đã giúp cho CBQL, GV, NV các nhà trường được học tập, lĩnh hội được những điểm mới, điểm mạnh và điểm hạn chế của Nghị quyết 15 và Nghị quyết 21 để cùng có hướng khắc phục đẩy mạnh các phong trào được vững mạnh hơn.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị