TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 18 VỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON.

Ngày 29/11/2021 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội mở lớp: “Tập huấn CBQL và GV mầm non về giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non”; Mã chuyên đề: CĐ 18
-Thời gian: 1 ngày bắt đầu từ 8h ngày 29/11/2021.
-Thành phần: 01 CBQL và 05 GV.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: