TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEMIS ĐÁNH GIÁ CBQL, GV THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP.

Ngày 03/12/2021, trường MN Cẩm Lĩnh A  tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng phân mềm TEMIS đánh giáCBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp do PGD tổ chức. Buổi tập huấn diễn ra vào buổi sáng và tổ CNTT của trường đã triển khai chia sẻ qua googmeet cho toàn thể giáo viên trong trường tham dự.

sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: