Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A thông báo tới Quý phụ huynh  và các bé thân yêu các nhóm lớp theo độ tuổi đến trường.

Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A thông báo tới Quý phụ huynh  và các bé thân yêu các nhóm lớp theo độ tuổi đến trường như sau: