TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A TÍCH CỰC THAM GIA HỖ TRỢ TIÊM PHÒNG VẮCXIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A TÍCH CỰC THAM GIA HỖ TRỢ TIÊM PHÒNG VẮCXIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 Ngày 13/01/2022, cùng chung tay chung sức tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A đã cử các đồng chí giáo viên, nhân viên tham gia hỗ trợ Trạm y tế nhập dữ liệu phần mềm tiêm chủng vắc xin mũi 3 cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh.

 Sau đây là một số hình ảnh của GV, NV tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phomgf chống dịch bệnh Covid-19