Ngày 19/9/2021, trường MN Cẩm Lĩnh A tổ chức vệ sinh trường học để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường và hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021" và ngày" chủ nhật xanh". Các đồng chí CB- GV-NV rất tích cực tham gia vệ sinh khuôn viên trong và ngoài lớp học, vệ sinh khử khuẩn, trang trí, dọn dẹp khuôn viên trường tạo cảnh quan thoáng mát, sạch sẽ nhằm tạo môi trường tốt nhất khi được đón trẻ đi học trở lại.