Ngày 17/9/2022 trường Mầm non Cẩm Lĩnh A Tổ chức vệ sinh khử khuẩn khuôn viên trong và ngoài lớp học.

Thực hiện kế hoạch số 40/KH-MNCLA ngày 12/9/2022 của Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của Nhà trường và địa phương hiện nay; Căn cứ kế hoạch vệ sinh khử khuẩn toàn trường. Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch vệ sinh khử khuẩn và thực hiện công tác khử khuẩn đầy đủ vào 16h30 phút chiều ngày 16/9/2022.

Sau đây là một số hình ảnh